Πληροφορίες για το ilg.gr

To ilg.gr είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Datalive και προσφέρει άμεση λύση στο θέμα της δημοσίευσης του ισολογισμού των επιχειρήσεων. Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές στην σχετική νομοθεσία (βλ. παρακάτω), η διαδικασία δημοσίευσης των ισολογισμών πλέον γίνεται εύκολα μέσω διαδικτύου και απαιτεί μόλις 5 λεπτά. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργείται αυτόματα αποκλειστική προσωπική ιστοσελίδα για την εκάστοτε επιχείρηση με μοναδική διεύθυνση της μορφής <η εταιρεία σας>.ilg.gr και προσφέρεται απεριόριστος χώρος για την δημοσίευση και προηγούμενων ισολογισμών της εταιρείας. Η ιστοσελίδα που δημιουργείται, καθώς είναι μοναδική και ανήκει στην εκάστοτε επιχείρηση, μπορεί να δοθεί άμεσα για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συχνές ερωτήσεις

Τι προβλέπει το άρθρο του νόμου για τις δημοσιεύσεις;
Το άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012): Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύσω τον ισολογισμό μου στο διαδίκτυο;
Όχι. Όπως αναφέρεται και στο νόμο, μπορείτε να συνεχίσετε να δημοσιεύετε τον ισολογισμό σας με τον παραδοσιακό τρόπο, με τη διαφορά όμως ότι θα συνεχίσετε να ξοδεύετε πολύτιμο χρόνο και πολλά χρήματα.
Χρειάζονται τεχνικές γνώσεις;
Όχι. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται εύκολα μέσα από 3 βήματα κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει ακριβής καθοδήγηση. Σε κάθε περίπτωση έχετε υποστήριξη επικοινωνώντας μαζί μας.
Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω;
Μπορείτε να δημοσιεύσετε τον τελευταίο ισολογισμό σας καθώς επίσης και όλους τους προηγούμενους.
Μπορώ να αλλάξω κάτι αν έκανα λάθος;
Φυσικά. Εφόσον δημοσιευθεί ο ισολογισμός σας, έχετε την επιλογή να τον διαγράψετε και να δημοσιεύσετε εκ νέου τη διορθωμένη έκδοση, καθώς επίσης να δημοσιεύσετε και τους προηγούμενους ισολογισμούς σας.
Πώς προσφέρεται η υπηρεσία;
Συνδρομητικά. Για έναν ολόκληρο χρόνο μπορείτε να έχετε δημοσιευμένο τον τελευταίο ισολογισμό και τις προσκλήσεις σας, καθώς και όλους τους προηγούμενούς σας.
Σε τι μορφή εμφανίζονται οι ισολογισμοί;
Οι ισολογισμοί είναι σε μορφή pdf. Μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την εκάστοτε επιχείρηση, οι ισολογισμοί προβάλλονται αυτούσιοι σε ξεχωριστό πλαίσιο και δίνεται και η δυνατότητα λήψης του ισολογισμού στον τοπικό σας υπολογιστή.
Τι άλλο πρέπει να κάνω αν αναρτήσω τον ισολογισμό στο ilg.gr;
Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στο Γ.Ε.ΜΗ ότι θα γίνει ανάρτηση του ισολογισμού σε ιστοσελίδα.
 Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση
Θα πρέπει να ανακοινώσετε στο Γ.Ε.ΜΗ τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που δημιουργούμε αυτόματα για εσάς και η οποία περιέχει τον ισολογισμό σας.
 Κατεβάστε την αίτηση
Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε το επιμελητήριό σας καθώς οι αιτήσεις ενδέχεται να διαφοροποιούνται από επιμελητήριο σε επιμελητήριο
Μπορεί η διεύθυνση της ιστοσελίδας μου να ξεκινάει με www;
Φυσικά. Έχει προβλεφθεί αυτόματα αυτή η δυνατότητα. Η ιστοσελίδα σας είναι προσβάσιμη μέσω των εξής τύπων διευθύνσεων:
  • <η εταιρείας σας>.ilg.gr
  • www.<η εταιρείας σας>.ilg.gr
  • <ΑΦΜ>.ilg.gr
  • www.<ΑΦΜ>.ilg.gr
Μπορείτε να κάνετε εσείς τη διαδικασία ανάρτησης του ισολογισμού μου για λογαριασμό μου;
Φυσικά. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας εξυπηρετήσουμε:
Τηλ. 211 77 05 024
email: info@datalive.gr
email: support@datalive.gr
Θα έχω υποστήριξη;
Βεβαίως. Ανα πάσα στιγμή μπορείτε να επικονωνήσετε μαζί μας:
Τηλ. 211 77 05 024
email: info@datalive.gr
email: support@datalive.gr

Μία υπηρεσία από την Datalive

© 2013-2014 | Όροι χρήσης | info@datalive.gr | Τηλ. 211 77 05 024 | Γιαβάση 39, Αγ. Παρασκευή Αθήνα