Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έχετε στην διάθεσή σας την ιστοσελίδα των ισολογισμών της επιλεγμένης επιχείρησης.

Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία της επιχείρησης.

 Για λόγους επίδειξης έχουν ήδη συμπληρωθεί εικονικά δεδομένα.

Επιλέξτε το αρχείο του ισολογισμού της επιχείρησης για το έτος 2013.
Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF.

 Για λόγους επίδειξης έχει ήδη επιλεγεί ένα εικονικό αρχείο. Μπορείτε να συνεχίσετε.
Μόλις δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της επιχείρησης, θα μπορείτε να δημοσιοποιήσετε όλους τους παλαιότερους ισολογισμούς σας.
Έχει δημιουργηθεί η μοναδική διεύθυνση .ilg.gr την οποία μπορείτε να δώσετε προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Εκτός από αυτήν την ιστοσελίδα, μπορείτε να επιλέξετε μία επιπλέον (extra) διεύθυνση της επιλογής σας.
 Εισαγωγή προαιρετικής extra διεύθυνσης ιστοσελίδας με όνομα της επιλογής σας
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα.
Θα σας αποσταλεί αμέσως email με τις διευθύνσεις της ιστοσελίδας του ισολογισμού.

Μία υπηρεσία από την Datalive

© 2013-2014 | Όροι χρήσης | info@datalive.gr | Τηλ. 211 77 05 024 | Γιαβάση 39, Αγ. Παρασκευή Αθήνα